Project Description

Domkirke­plassen 3

Fredet bygg får nytt liv

Domkirkeplassen 3 ble oppført i 1962 og huset tidligere Norges Bank. Bygget har fått bruksendring og huser nå restauranten Ostehuset og noen nyoppussede kontorarealer.

Å jobbe med bygninger som er fredet, er brannteknisk sett svært utfordrende og spennende. Eldre bygninger har ofte behov for større branntekniske oppgraderinger som må sees i sammenheng med Riksantikvarens krav til rehabilitering av bygningene. Fredningen av Domkirkeplassen 3 omfatter bygningens eksteriør, det innvendige hovedtrappeløpet gjennom alle etasjer, interntrappen fra første etasje til underetasjen, hvelvet, hele første etasje med mesanin, hele bankdisken og de vevde teppene som henger på veggen, andre etasje og deler av femte etasje.

Domkirkeplassen 3 ble i 2017 kjøpt av Camar, som engasjerte BrannCon til å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med bruksendring og fornying av bygget.

Fra starten av prosjektet har det vært en god og konstruktiv dialog mellom brannmyndighet, arkitekt og vernemyndighet for å finne løsninger som ivaretar Riksantikvarens krav til vern, byggherrens og leietakerens krav til sunn drift samt de tekniske kravene til brannsikkerhet i bygningen.

Byggeprosjektet er et vellykket eksempel på hvordan man kan gi eksisterende bygninger med verne- eller fredningskrav ny bruk og samtidig bevare og videreføre historien til bygget.

Med plass til 200–300 personer må HMS være i høysetet.
Johnny Carlos Langelandsvik, Daglig leder hos Ostehuset

Arkitekt

Arkitekt

Ferdigstilt

2019