Project Description

Vippa

Oslos nye mathall i sjøkanten

I den gamle tollhallen til Oslo Havn har det vokst frem et nytt kultursentrum – mathall, scene, utstillingslokale og samlingspunkt i ett.

Vippa vant i 2016 en konkurranse om å utvikle ett nytt konsept for den gamle tollboden på Vippetangen i Oslo. BrannCon ble engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning for bruksendringen.

Den branntekniske prosjekteringen inneholdt vurdering av eksisterende konstruksjoner og behov for oppgradering, rømningssimuleringer og analyse. Lokalene skal ha flere ulike bruksområder. I prosjekteringen tilpasset vi analysene og beregningene til de enkelte bruksområdene.

Organisasjonen i Vippa er givende og inspirerende å jobbe sammen med, og vi er så heldige at vi får bidra som rådgiver for organisasjonen også i driftsfasen.

Vippa skal være et dynamisk sted med fokus på mat, kultur og opplæring. Lokalene skal kunne benyttes til matservering, konferanser, konserter og utstillinger, og det er hentet inspirasjon fra flere steder, blant annet Markthalle Neun i Berlin. Vippa representerer noe nytt og unikt i hovedstaden, og det har på kort tid rukket å bli en av de mest populære destinasjonene i Oslo.

BrannCon fant smarte og brannsikre løsninger til et stort lokale som rommer mange mennesker.
Kaja Skovborg Hansen, Daglig leder hos Vippa AS

Arkitekt

Ferdigstilt

2017