Våre prosjekter

Skal vi få spennende og innovative nybygg og bruke gamle og verneverdige bygg på nye måter — da trenger vi brannsikring som gjør det mulig. Vi spiller på lag med brukerens behov slik at vi sammen skaper nye og bedre løsninger. Vi følger bygget ditt fra planlegging til drift. Det gir forutsigbarhet og trygghet. Derfor sier vi at BrannCon er best faglig og best på byggeplassen.